Stel

je klikt op een sterretje…

dat we gecontroleerd worden door dat wat we afwijzen of onderdrukken…

dat de overlevings-strategieën die we gecreëerd hebben de beste en meest creatieve zijn die in onze specifieke situatie mogelijk waren…

dat een probleem ons brengt naar de grens van wat we weten en ons uitnodigt tot verder…

dat het verhaal dat we hebben over een probleem onderdeel is van het probleem…

dat onze potentie is als een stuwmeer en dat we de rivier niet de berg af hoeven duwen…

dat het goed rusten is in het donker…

dat als we onszelf waarderen voor onze intenties het zo veel makkelijker wordt om onszelf te vergeven voor onze fouten en opnieuw het weer zo goed mogelijk te doen…

dat we onderdeel zijn van een groter, evoluerend geheel, en dat al onze verlangens en problemen een uitdrukking zijn daarvan…

dat het jammer is om een probleem op te lossen op het niveau waarop het is ontstaan…

dat we nog maar 1,2% weten van alles wat er te weten valt en dat we handelend vanuit niet-weten, weten creëren…

dat om een probleem op te lossen de eerste en misschien wel lastigste stap is dat probleem echt te hebben…

dat we elkaar nodig hebben…

dat een offer brengen soms niet zo’n stom idee is…

dat we, als we ons onveilig voelen, conclusies trekken die niet altijd even genuanceerd zijn…

dat we zelf de deskundige bij uitstek zijn van onze eigen bestemming…

dat elke waarheid haar eigen moment heeft en elk moment zijn eigen waarheid…

dat we soms proberen via macht en controle over anderen, veiligheid te creëren voor onszelf…

Aanbod

Therapie

Van probleem, naar gemis, naar verlangen, naar vervulling en vervuld weer terug.

Relatietherapie

Van mijn probleem en jouw probleem, naar mijn en jouw gemis, naar ons verlangen, naar onze verbinding en verbonden weer terug.

MensPatiënt sessies

Van mens naar patiënt en weer terug; sessies ter ondersteuning van eigendom en waardigheid bij ziekte.

Aanmelding

Na aanmelding volgt een oriëntatiegesprek. Daarin maken we kennis en onderzoeken we of er toekomst zit in een begeleidingstraject, in welke context dat zal plaatsvinden en wat de doelstellingen zijn. Daarna volgt de intake waarbij in afstemming en overleg verdere afspraken worden gemaakt.

Mocht duidelijk worden dat het niet zinvol is samen te beginnen, dan is er ruimte om te kijken welke vorm van begeleiding eventueel meer passend is.

Kosten en vergoeding

Bij een therapeutisch traject worden de sessies vaak gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket van de ziektekostenverzekering. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van het pakket en de verzekeraar. In het oriëntatiegesprek wordt hier aandacht aan besteed.

Professionele achtergrond

praktijkinfo

De praktijk is geopend op dinsdag en donderdag (locatie Amsterdam-Oost) en op maandag en vrijdag (locatie Diemen-Centrum).
Meer informatie over behandelingstraject, kosten, annuleringsregeling en klachtenprocedure kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden. In de Privacyverklaring staat beschreven hoe ik zorg draag voor uw privacy. U kunt natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen voor uw vragen.

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
KvK nr. 34256376.

contact

info@tobandb.nl
020 463 42 19